1. Clauze generale

CTango.ro este o platformă de comunicare prin intermediul căreia persoanele care doresc – numite, în continuare, utilizatori, pot să publice articole, să comenteze, să ofere aprecieri constand intr-un numar de “pantofiori” de la 1 la 5.

Administratorul nu are obligații contractuale față de utilizatori. Administratorul nu este parte în interacțiunea dintre utilizatori și nu răspunde de integritatea, responsabilitatea sau legitimitatea acesteia, și nici de oricare altă acțiune a utilizatorilor, atât pe site, cât și în public și în particular.

Administratorul nu poate confirma și garanta că fiecare utilizator este cine pretinde că ar fi și nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea și veridicitatea informațiilor oferite de aceștia sau a altor informații de pe site-ul CTango.ro, cu excepția celor oferite de el insusi.

Pe acest site poate publica oricine consideră că are ceva de împărtăşit din experienţele sau cunoştinţele sale legate de tango – pentru asta va fi nevoie să solicite administratorului crearea unui cont sau să trimită andministratorului materialele în vederea publicării; O adresă de email validă este singura informaţie necesară pentru crearea unui cont şi aceasta nu va fi făcută niciodată publică de către administrator; Autorul articolului sau comentariului este singurul responsabil de corectitudinea informaţiilor oferite;

2. Statutul și responsabilitatea Administratorului

Administratorul este răspunzător pentru menținerea în stare de funcționare a platformei pe Internet, exceptând cazurile de forță majoră. Prin caz de forță majoră se înțelege un eveniment imprevizibil și inevitabil, aflat în afara controlului Administratorului.

Administratorul nu este implicat în nicio relație juridică preferențială cu utilizatorii. Utilizatorii sunt pe deplin responsabili de afirmațiile lor. Administratorul nu are nicio autoritate de a acționa ca reprezentant al utilizatorilor (fie potențiali, fie existenți). Administratorul nu este și nici nu poate fi, în niciun mod și în nicio măsură, implicat în orice diferende, litigii judiciare și/sau extrajudiciare care pot interveni între utilizatori.

3. Siguranța Dumneavoastră și eventualele riscuri

În interacțiunea Dumneavoastră cu oricare dintre utilizatorii acestui site trebuie să manifestați politețe, precauție și atenție, atât pentru protecția siguranței Dumneavoastră personale cât și a bunurilor de care dispuneți, ca și cum ați interacționa cu oricare alte persoane pe care nu le cunoașteți.

Administratorul nu este responsabil pentru comportamentul utilizatorilor pe site sau în afara acestuia și nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pagubă sau vătămare corporală apărută în legătură cu utilizarea site-ului.

4. Politica de informare a Administratorului

Obligațiile Administratorului nu includ implementarea unui control deplin asupra informațiilor afișate de către utilizatori pe internet.

În scopul respectării legii, a drepturilor Administratorului și/sau a terțelor părți și pentru o cât mai bună desfășurare a activității site-ului, Administratorul are dreptul exclusiv ca, din proprie inițiativă și după criteriile sale proprii, care nu pot fi cenzurate în niciun mod de către terțe persoane, la cererea autorităților competente ale statului sau la cererea oricărei persoane care justifică un interes legitim, să suspende sau să restricționeze în orice mod toate și/sau orice informații, comentarii, precum și orice alte date furnizate de oricare dintre utilizatorii site-ului CTango.ro.

Dacă Administratorul, ținând cont de conduita utilizatorului și de istoricul acțiunilor acestuia pe site, precum și de oricare alte criterii proprii, care nu pot fi cenzurate în niciun fel de către terțe persoane, decide că acestea pun sau pot pune în pericol buna desfășurare a site-ului CTango.ro, buna desfășurare a serviciilor oferite prin CTango.ro, încalcă sau pot încălca în orice mod termenii prezentului acord, prevederile legale în vigoare și/sau drepturile unei terțe părți, poate lua măsuri de avertizare a utilizatorilor, de restricționare a accesului și de ștergere a informațiilor, fără a fi necesar să justifice acestora măsurile luate.

5. Utilizatorii și statutul lor

Orice persoană care are acces la Internet poate deveni utilizator al serviciilor noastre.

Persoanele ale căror conturi au fost suspendate, restricționate, retrase sau interzise din orice motiv, precum și persoanele care au încălcat în orice mod prevederile din Termeni și condiții de utilizare nu mai au dreptul de a utiliza serviciile noastre. În toate cazurile în care noi apreciem că sunt îndeplinite cerințele menționate vom putea lua de îndată, fără nicio notificare prealabilă, măsurile pe care le considerăm necesare pentru a interzice acestor persoane utilizarea serviciilor noastre, indiferent care sunt conturile utilizate de aceste persoane.

Numele de utilizator și parola aferentă au caracter individual și netransmisibil. Dumneavoastră sunteți unica persoană pe deplin responsabilă pentru utilizarea contului de utilizator creat pe acest site. În acest sens vă obligați să-l utilizați personal și să nu transferați, cesionați, vindeți, împrumutați sau transmiteți în orice alt mod, unei terțe persoane sau entități, numele Dumneavoastră de utilizator și/sau parola aferentă. Dumneavoastră sunteți unica persoană responsabilă de păstrarea confidențialității parolei și sunteți de acord să notificați Administratorul dacă aveți suspiciuni privind orice utilizare neautorizată a contului Dumneavoastră sau orice accesare neautorizată a parolei aferente acestuia.

Contul de utilizator al serviciilor noastre are caracter unic, în sensul că o persoană poate crea și/sau utiliza un singur cont. Dumneavoastră vă obligați, în calitate de utilizator al serviciilor oferite de Administrator, să nu creați și/sau utilizați, indiferent de motivele invocate, mai mult de un cont de utilizator și acceptați că încălcarea acestei prevederi va atrage, de îndată, aplicarea măsurilor de la punctul 4.

Numele de utilizator nu trebuie să conțină termenul ”CTango”, cuvinte similare și/sau derivate ale acestuia, date de contact sau un limbaj obscen.

Regulile mai sus menționate se aplică inclusiv persoanelor care locuiesc împreună, lucrează împreună sau folosesc același calculator și același IP (membrii familiei, colegi și prieteni) sau care se află în oricare alte situații similare.

În cazul în care se constată folosirea de conturi suplimentare, în sensul și în scopul încălcării regulii de mai sus, toate conturile în cauză pot fi suspendate, restricționate sau anulate fără nicio notificare prealabilă, Administratorul fiind singurul care va putea aprecia atât măsura în cauză, cât și necesitatea aplicării acesteia.

În toate cazurile în care un utilizator încalcă, indiferent de motiv, în orice mod sau în orice măsură, oricare dintre obligațiile de mai sus, respectiv orice prevederi legale sau din regulamentul CTango.ro/Termeni și condiții de utilizare, Administratorul își rezervă dreptul de a închide de îndată și fără nicio notificare prealabilă accesul la contul de utilizator, precum și să îl șteargă definitiv, inclusiv toate datele și informațiile din acesta. În plus, orice date de contact sau cu caracter personal utilizate pentru un cont închis sau anulat vor fi blocate, în sensul că nu vor mai putea fi utilizate în niciun alt mod, pentru niciun alt cont și nicio altă înregistrare pe site-ul nostru ori pentru accesul la serviciile noastre.

6. Taxele pentru serviciile furnizate de către Administrator

Serviciile oferite de site-ul CTango.ro sunt gratuite.

7. Reguli de utilizare a serviciilor

Toți utilizatorii au obligația de a-și respecta obligațiile atât față de Administrator, cât și față de ceilalți utilizatori, construind și întreținând o relație de încredere și bună credință.

În cazul în care Administratorul are (sau primește) dovada înfăptuirii unor acte ilegale referitoare la acest site sau la adresa utilizatorilor săi își rezervă dreptul de a suspenda sau anula calitatea de utilizator al site-ului CTango.ro.

8. Datele utilizatorului

Fiecare utilizator este singurul răspunzător de corectitudinea informațiilor oferite și de consecințele care pot decurge din faptul că le-a făcut publice pe site-ul CTango.ro.

9. Informațiile calomnioase

Informațiile furnizate în articole sau în comentariile asociate acestora nu pot fi obscene, jignitoare, calomnioase sau să încalce intimitatea oricăreia dintre părți.

Aceste articole sau comentarii pot fi șterse de Administrator, iar contul utilizatorului care încalcă această regulă poate fi suspendat temporar sau definitiv, potrivit propriei opțiuni a Administratorului, fără ca acesta să fie obligat să justifice, în orice mod sau în orice măsură, sancțiunea aplicată.

10. Promovarea

Utilizatorii nu pot face reclamă la produse, campanii sau servicii ale unei terțe părți și nu au voie să folosească niciun fel de trimiteri, inclusiv link-uri către alte site-uri.

11. Informațiile furnizate de Dumneavoastră, drepturi și obligații

11.1. Prin expresia ”informațiile Dumneavoastră” vom face referire de acum înainte la orice informație pe care Dumneavoastră:

– ați furnizat-o în timpul înregistrării;

– ați furnizat-o Administratorului sau celorlalți utilizatori în timp ce făceați comentarii;

– ați furnizat-o pentru a se reflecta în oricare pagină pe site-ul nostru;

– ați furnizat-o Administratorului sau altor utilizatori prin e-mail sau alte metode de comunicare.

11.2. Informațiile Dumneavoastră, parțiale sau totale, directe sau indirecte:

– nu trebuie să fie frauduloase, ofensatoare, false, inexacte sau voit înșelătoare;

– nu trebuie să aducă prejudicii nici unei terțe părți sau dreptului acesteia de autor, de marcă comercială, licență, secret comercial sau alte drepturi de proprietate sau drepturi de publicitate sau dreptului la intimitate;

– nu trebuie să încalce nicio lege, statut, ordonanță sau regulament, incluzând (și fără a se limita la acestea), dreptul de export, protecția consumatorului, competiția neloială, antidiscriminarea sau reclama falsă;

– nu trebuie să fie defăimătoare, ofensatoare, calomniatoare, amenințătoare sau hărțuitoare din punct de vedere legal;

– nu trebuie să instige la infracțiuni;

– nu trebuie să fie obscene sau să conțină pornografie;

– nu trebuie să conțină viruși sau alte subrutine de programare a computerului care intenționează să dăuneze, să interfereze în mod defectuos, să intercepteze sau să exproprieze orice sistem, date sau informații personale;

– nu trebuie să cauzeze probleme funcționării site-ului sau să conducă la pierderea serviciilor furnizorilor noștri de Internet (în totalitate sau partial);

– nu trebuie să conțină informații care: (1) să fie interzise de acest acord; (2) pentru care nu este acordat dreptul de a le referi sau include.

11.3. Pentru a putea folosi informațiile furnizate de Dumneavoastră astfel încât să nu încălcăm niciun drept pe care l-ați avea asupra informației, Dumneavoastră sunteți de acord să ne acordați posibilitatea de a ne exersa dreptul de autor și drepturile de publicitate. Aceste drepturi sunt non-exclusive, perpetue și valabile oriunde în lume. Totodată, avem dreptul de a ceda aceste drepturi unei terțe părți. Aceste drepturi sunt acordate pentru utilizarea informațiilor pe orice suport, în formula ”așa cum sunt” și pentru apariție ulterioară. Prin aceasta, noi vom fi de acord să folosim informațiile oferite de Dumneavoastră strict în concordanță cu condițiile stipulate în Politica de Confidențialitate.

11.4. Adresa de mail înregistrată la înscriere poate fi folosită, în mod ocazional, pentru a vă trimite oferte speciale atent selecționate din partea site-urilor partenere.

12. Accesul la site și intervenția în activitatea acestuia

12.1. Sunteți de acord să nu folosiți anumite programe precum și alte dispozitive automate sau modalități manuale pentru a monitoriza sau copia paginile noastre de Internet sau conținutul lor fără o autorizație scrisă anterioară acordată de Administratorul acestui site.

12.2. Sunteți de acord să nu folosiți niciun dispozitiv, software sau subrutină care să interfereze sau să încerce să interfereze cu buna funcționare a site-ului.

12.3. Sunteți de acord să nu realizați nicio acțiune care impune o încărcare nerezonabilă sau disproporționată a infrastructurii site-ului.

12.4. Sunteți de asemenea de acord să nu copiați, reproduceți, alterați, modificați, distribuiți (inclusiv prin afișare publică), să nu folosiți pentru scopuri comerciale sau alte scopuri, conținutul acestui site (sau orice parte din el) și sunteți de acord să nu realizați lucrări care derivă din acest site fără o autorizație scrisă anterioară a Administratorului.

13. Responsabilitatea în cazul încălcării termenilor acestui acord

13.1. În cazul încălcării de către Dumneavoastră a prevederilor din prezentele Condiții sau când există indicii sau repere privind încălcarea prevederilor, Administratorul își rezervă dreptul de a aplica, în orice mod, potrivit propriei sale opțiuni discreționare sau la cererea oricărei autorități, fără a fi obligat să justifice în vreun mod acțiunea, fără a fi obligat să îndeplinească altă formalitate și fără a fi ținut să justifice motivele, oricare din următoarele măsuri față de utilizatorii care încalcă prevederile prezentelor Condiții: emiterea de avertismente, suspendarea, în întregime sau în parte, a contului; restricționarea, în întregime sau în parte, a accesului la site.

13.2. Prin accesarea site-ului www.CTango.ro sunteți de acord să exonerați de răspundere pe Administrator pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată sau orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către Dumneavoastră a clauzelor din prezentele Condiții.

14. Garanție

14.1. Vă oferim serviciile noastre ”așa cum sunt”, fără niciun fel de garanție.

14.2. Nu garantăm accesul sigur, continuu și neîntrerupt la serviciile noastre. Operarea pe internet poate să fie influențată de numeroși factori aflați în afara controlului nostru.

14.3. Nu oferim nicio garanție referitoare la vreun utilizator al serviciilor noastre și la acțiunile acestora.

15. Politica de Confidențialitate

15.1. Politica confidențialității se aplică site-ului CTango.ro.

15.2. Pentru a utiliza serviciile noastre trebuie să vă înregistrați ca utilizatori.

15.3. Noi nu vindem și nici nu închiriem datele furnizate de Dumneavoastră unei terțe părți. Din păcate, nu vă putem asigura de faptul că datele Dumneavoastră personale nu vor fi niciodată dezvăluite în alte moduri decât cele descrise de noi în Politica de Confidențialitate. De exemplu (fără a limita cele afirmate anterior), putem fi forțați să punem la dispoziție anumite informații guvernului sau unor terțe părți în anumite circumstanțe, sau pot exista cazuri când o terță parte poate intercepta ilegal sau accesa transmisii sau convorbiri private.

15.4. Prin crearea contului certificați că sunteți interesat și că sunteți de acord cu primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de serviciul nostru.

15.5. Nu puteți dezvălui parola Dumneavoastră unei terțe părți și nici să o împărțiți cu aceasta. Dacă nu mai aveți control asupra parolei, implicit pierdeți controlul asupra informațiilor Dumneavoastră și puteți suporta consecințele unor acțiuni interpretate de ceilalți ca fiind ale Dumneavoastră. Dacă parola nu mai prezintă siguranță din orice motiv, ar trebui să o schimbați imediat.

15.6. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor sunteți de acord cu respectarea datelor personale ale celorlalți clienți, date pe care le obțineți prin site-ul nostru sau printr-o tranzacție sau comunicare. Noi vă oferim dreptul de a utiliza aceste informații numai pentru: (a) comunicări care nu reprezintă mesaje comerciale nesolicitate și (b) în orice alt scop pentru care un astfel de utilizator optează, dar numai după ce a expus clar acest scop.

15.7. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Administratorul site-ului CTango.ro, Abagiu Sorin, este operator înregistrat în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) sub numărul 25180/02.08.2012.

Conform Legii 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, proprietarul CTango.ro va administra datele personale pe care ni le furnizați despre Dumneavoastră în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri și servicii, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate.

Administratorul va putea transmite terților unele dintre datele furnizate de către Dumneavoastră numai în condițiile precizării scopului acestei operațiuni și cu acordul prealabil al Dumneavoastră, cerut în mod explicit.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați oricând ștergerea datelor. În același timp, sunteți de acord că ștergerea datelor Dumneavoastră personale va fi urmată de ștergerea contului din sistem și de imposibilitatea de a mai accesa serviciul CTango.ro. Pentru exercitarea acestor drepturi puteți face o cerere în scris, pe care să o trimiteți prin email, la adresa admin[at]ctango.ro.

16. Clauze finale

16.1. Prezentele Condiții sunt supuse legii române.

16.2. Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentelor Condiții, ce nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, pot fi supuse soluționării instanței judecătorești competente.

16.3. Administratorul rezervă dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile prezentelor Condiții, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Dumneavoastră acceptați în mod expres faptul că simpla utilizare sau accesare a serviciilor noastre semnifică acceptarea deplină și necondiționată a modificării sau modificărilor operate. În orice situație în care Dumneavoastră aveți obiecțiuni sau rezerve față de oricare dintre prevederile din prezentul acord, aveți obligația de a înceta de îndată utilizarea serviciilor noastre.

Ultima actualizare a fost facuta la data de 13 noiembrie 2015